Black Cherry

Firma Black Cherry Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrozenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego dla agenta rozliczeniowego Black Cherry Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami z rynku telekomunikacyjnego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-16-005/13-00

Wartość projektu: 1 152 880,00 zł
Kwota dofinansowania: 792 781,00 zł
Okres realizacji: październik 2013 – marzec 2015

Realizacja projektu polegała na optymalizacji procesów biznesowych w zakresie raportowania ruchu telekomunikacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych integrujących systemy informatyczne Black Cherry Sp. z o.o. i jej partnerów.

Informacji o projekcie udziela:
Piotr Celej
piotr.celej@bcherry.pl